Adéla DYTRTOVÁ

Diplomová práce

Životní styl a tělesné složení adolescentů na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem

Life style and body constitution and of adolescent students of Grammar school Jateční in Ústí nad Labem.
Anotace:
Cílem práce bylo nalézt souvislost mezi tělesným složením, množstvím pohybové aktivity, stravovacími návyky a způsobem trávení volného času u adolescentů ve věku 12, 15 a 18 let vybraných z několika tříd gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Výzkumu bylo podrobeno 55 chlapců. Věkové rozhraní tvořily samotné věkové skupiny, které jsme každou zvlášť a poté i společně podrobili zkoumání. Adolescentům jsme …více
Abstract:
The aim of this thesis was to find connection with body composition, the amount of physical activity, eating habits and the way adolescents (at the age of 12, 15 and 18) spend their leisure time. The adolescents have been chosen from several classes from Grammar School Jateční in Ústí nad Labem. 55 boys have undergone this research. The age range was represented by the mentioned age groups. Each of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DYTRTOVÁ, Adéla. Životní styl a tělesné složení adolescentů na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta