Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D., M.Sc.

Doctoral thesis

Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic

Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
Anotácia:
Tato disertační práce přináší sociologickou analýzu současné problematiky nelegálního dovozu odpadů z Německa do České republiky. Od roku 2005 bylo z Německa do Čech nelegálně dovezeno nejméně 30 000 tun domácího odpadu, které byly vyloženy na statcích, ve skladech, na staré vojenské základně a dalších nevhodných místech. Důsledkem byl sociální konflikt a zvýšené riziko pro lidské zdraví i životní …viac
Anotácia:
ní zpracovávajících odpady s cílem poznat technologie zpracování odpadů v České republice, analýzy vládních zpráv a politických dokumentů, data získané z databází OSN, OECD, EU, a české a německé státní správy, a obsahovou analýzu českých mediálních výstupů na téma ilegálního odpadu v Čechách. Informace získané těmito metodami se staly podkladem pro analýzu odpadové politiky a praxe v Německu, České …viac
Abstract:
This dissertation is a sociological analysis of the contemporary problem of illegal waste shipment from Germany to the Czech Republic. Since 2005, at least 30,000 tons of municipal solid waste (MSW) has been transported improperly from Germany to Bohemia, where it has been deposited on farms, in warehouses, an old military base, and other inappropriate locations. This has caused social conflict and …viac
Abstract:
EU, and Czech and German governments; and content analysis of Czech news media about the problem of illegal dumping in Bohemia. These data are used as the basis for analysis of waste management policies and practices in Germany, the Czech Republic, and the EU to understand the institutional factors that may have played a role in causing the illegal shipments. Currently, within the EU waste can be …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií