Luomai Wang

Bachelor's thesis

Profitability Analysis of Blizzard Entertainment Company

Profitability Analysis of Blizzard Entertainment Company
Abstract:
The main purpose of thesis is analyze the financial performance and situation of Blizzard. The main content is introduce methods using in financial analysis;the basic information of Blizzard and the financial performance of Blizzard.As a result, we find out the the financial performance of Blizzard is becoming better than before during these years.And also we give some suggestions for Blizzard to improve …more
Abstract:
The main purpose of thesis is analyze the financial performance and situation of Blizzard. The main content is introduce methods using in financial analysis;the basic information of Blizzard and the financial performance of Blizzard.As a result, we find out the the financial performance of Blizzard is becoming better than before during these years.And also we give some suggestions for Blizzard to improve …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance