Luomai Wang

Bachelor's thesis

Profitability Analysis of Blizzard Entertainment Company

Profitability Analysis of Blizzard Entertainment Company
Anotácia:
The main purpose of thesis is analyze the financial performance and situation of Blizzard. The main content is introduce methods using in financial analysis;the basic information of Blizzard and the financial performance of Blizzard.As a result, we find out the the financial performance of Blizzard is becoming better than before during these years.And also we give some suggestions for Blizzard to improve …viac
Abstract:
The main purpose of thesis is analyze the financial performance and situation of Blizzard. The main content is introduce methods using in financial analysis;the basic information of Blizzard and the financial performance of Blizzard.As a result, we find out the the financial performance of Blizzard is becoming better than before during these years.And also we give some suggestions for Blizzard to improve …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance