Yixuan Huang

Bakalářská práce

Profitability Assessment of a Given Company

Profitability Assessment of a Given Company
Anotace:
The financial analysis is based on the financial indicators reflected in the company ’s financial report, and evaluates and analyzes the company ’s financial status and operating results. The purpose is to reflect the pros and cons of the company during the operation, the financial status and development trends, and to improve the company ’s financial management. Work and optimize business decisions …více
Abstract:
The financial analysis is based on the financial indicators reflected in the company ’s financial report, and evaluates and analyzes the company ’s financial status and operating results. The purpose is to reflect the pros and cons of the company during the operation, the financial status and development trends, and to improve the company ’s financial management. Work and optimize business decisions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava