Theses 

Profitability Assessment of a Given Company – Congrong Xu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Congrong Xu

Bakalářská práce

Profitability Assessment of a Given Company

Profitability Assessment of a Given Company

Anotace: The bachelor thesis is focused on the profitability assessment of a company in the beverage industry. The main objective of the bachelor thesis is the profitability analysis of China Huiyuan Juice Group Limited and analysis of whole financial situation. Financial analysis is based on the financial statements from the period 2011-2015. In the theoretical part, the financial analysis methods applied within the thesis are described. In the practical part, common-size and ratio analysis of the selected company is performed. Next, the pyramidal decomposition of return on equity is conducted and the influences of component ratios on the basic ratio are assessed. Finally, the financial situation of the company is assessed from point of view of profitability during the years 2011-2015. Also, there is a reason analysis for the loss or profit as well as some suggestions for the company.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the profitability assessment of a company in the beverage industry. The main objective of the bachelor thesis is the profitability analysis of China Huiyuan Juice Group Limited and analysis of whole financial situation. Financial analysis is based on the financial statements from the period 2011-2015. In the theoretical part, the financial analysis methods applied within the thesis are described. In the practical part, common-size and ratio analysis of the selected company is performed. Next, the pyramidal decomposition of return on equity is conducted and the influences of component ratios on the basic ratio are assessed. Finally, the financial situation of the company is assessed from point of view of profitability during the years 2011-2015. Also, there is a reason analysis for the loss or profit as well as some suggestions for the company.

Klíčová slova: Huiyuan Juice Group Limited, financial analysis, profitability analysis, pyramidal decomposition

Keywords: Huiyuan Juice Group Limited, financial analysis, profitability analysis, pyramidal decomposition

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz