Mgr. Jaroslava Tkadlecová

Bakalářská práce

Sociální péče o mládež v Táboře v letech 1880 - 1937

Social Care of Children in Tábor 1880 - 1937
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jedním z aspektů sociálních dějin 19. a první poloviny 20.století - sociální péčí o mládež. Zaměřuje se na fungování, proměny a spolupráci státních a dobrovolných organizací zabývajících se touto činností. Teritoriálně je téma zaměřeno na město Tábor, časově zahrnuje období mezi léty 1880 - 1937.
Abstract:
My thesis occupies the situation in social care of childern in the city Tábor in South Bohemia between the years 1880 - 1937.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2007
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta