Jiří PIVOŇKA

Bakalářská práce

Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie

Social Aspects of Machiavelli's Philosophy
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje odrazu politických, sociálních, kulturních i osobních aspektů, které ovlivnily Machiavelliho filosofii, a svým specifickým způsobem se odrazily v díle Vladař.
Abstract:
In this bachelor essay I attend to politic, social, culture and also personal aspects which influenced Machiavelli?s philosophy and which can be also found in his best known publication: The Prince.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIVOŇKA, Jiří. Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika