RNDr. Petr Chlapek, DiS.

Doctoral thesis

Expresní profily buněčných linií embryonálních nádorů při aplikaci kombinované diferenciační terapie

Expression profiles of the embryonal tumor cell lines after application of the combined differentiation therapy
Abstract:
Retinoidy jsou známy jako efektivní induktory buněčné diferenciace, a to jak v podmínkách in vivo, tak in vitro. Díky této schopnosti jsou retinoidy často používány v protinádorové terapii. Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium možností zesílení antineoplastického efektu kyseliny all-trans retinové pomocí kombinované aplikace s inhibitory lipooxygenáz (LOX) a cyklooxygenáz (COX). V této …more
Abstract:
Retinoids are known to be effective inducers of cell differentiation under both in vivo and in vitro conditions. Due to this capability, retinoids are often used in recent antitumor therapy. This Ph.D. thesis is aimed to investigate possibilities of enhancement of the ATRA-induced antineoplastic effects by combined treatment with inhibitors of lipoxygenases (LOX) or cyclooxygenases (COX). Caffeic acid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta