Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.

Doctoral thesis

Models of hot star decretion disks

Models of hot star decretion disks
Abstract:
Hmotné hvězdy mohou během svého vývoje dosáhnout stadia kritické (nebo velmi rychlé, téměř kritické) rotace, kdy další nárůst rotační rychlosti již z kinematického hlediska není ``povolen''. Výrony hmoty a odtok momentu hybnosti z rovníkové oblasti takto rychle rotující hvězdy mohou vést ke zrodu a následné existenci odtékajícího (dekrečního) disku v oblasti okolo hvězdy. Dostatečně výkonný mechanismus …more
Abstract:
áty momentu hybnosti ve velkých vzdálenostech (který se objevuje v některých modelech) se lze systematicky vyhnout pomocí modelů s radiálně klesající teplotou a viskozitou. Radiální průběh magnetorotační nestability je neměnný přibližně až do oblasti zvukového bodu, v tomto smyslu můžeme vzdálenost zvukového bodu zhruba považovat za vnější okraj disku. Protože radiální průběh tempa ztráty momentu hybnosti …more
Abstract:
Massive stars can during their evolution reach the phase of critical (or very rapid, near-critical) rotation when further increase in rotation rate is no longer kinematically allowed. The mass ejection and angular momentum outward transport from such rapidly rotating star's equatorial surface may lead to formation and supports further existence of a circumstellar outflowing (stellar decretion) disk …more
Abstract:
gard the disk sonic point radius as an outer disk edge. Since the radial profile of the angular momentum loss rate reaches its maximum approximately at the sonic point distance and flattens there, we can quantify the disk angular momentum loss rate as well as the disk mass loss rate considering the sonic point radius being the effective disk outer radius. Within the performed level of results of two …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 11. 2015
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Prof. Atsuo Okazaki

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Physics (4-years) / Theoretical Physics and Astrophysics