Bc. Zuzana Matoušková

Master's thesis

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika

Logistic regression model with fixed and mixed effects in the credit risk assessment
Abstract:
Cílem této diplomové práce je rozebrat dva přístupy při hodnocení kreditního rizika, a to model logistické regrese s fixními efekty a model logistické regrese se smíšenými efekty. Hlavním přínosem práce je modelování logistické regrese se smíšenými efekty, která je mnohdy opomíjena a namísto ní se nesprávně používá logistická regrese s efekty fixními. První kapitola shrnuje nejdůležitější pojmy týkající …more
Abstract:
The aim of this thesis is to take fixed logistic regression apart to mixed logistic regression which is two approach to credit risk rating. The main contribution of my thesis is model logistic regression with random effect which often omit and incorrectly replace fixed logistic regression. First part summary the most interesting term about credict risk, approach to model them and internal rating used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta