Bc. Michaela Hastíková

Master's thesis

Course design in one-to-one teaching

Course design in one-to-one teaching
Anotácia:
Diplomová práce “Design kurzu v individuální výuce“ se zabývá vyvíjením kurzů pro jednotlivce navržených na základě jejich potřeb a preferencí. Cílem práce je vyzdvihnout aspekty, v kterých se individuální výuka anglického jazyka liší od výuky ve skupině a navrhnout pro toto prostředí vhodné výukové metody. Dalším cílem je ilustrovat, jak individuální charakteristiky jedince ovlivňují podobu jeho kurzu …viac
Abstract:
The diploma thesis “Course design in one-to-one teaching” deals with the development of individual courses tailored to learners’ needs and preferences. Firstly, it aims to highlight the differences of teaching English one to one in opposition to group teaching and suggests the techniques that are suitable for such distinctive setting. Secondly, it focuses on illustrating how the needs and characteristics …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language