Jan Nedbal

Master's thesis

Ekonomická migrace: komparace postavení ukrajinských migrantů na českém trhu práce s postavením polských migrantů na britském trhu práce v letech 1994 – 2017.

Economic Migration: Comparison of the Position of Ukrainian Migrants on the Czech Labor Market with the Position of Polish Migrants on the UK Labor Market in 1994-2017
Anotácia:
Cílem diplomové práce je analyzovat ekonomickou migraci Ukrajinců společně s postavením Ukrajinců na českém trhu práce a tyto výsledky komparovat se stejným výzkumem zaměřeným na ekonomické postavení Poláků na trhu práce Velké Británie. Zaměřil jsem se na rozdílné rysy ekonomické migrace Ukrajinců v ČR a Poláků ve VB a zkoumal jsem faktory ovlivňující motivaci k migraci. K výzkumu jsem použil statistická …viac
Abstract:
The aim of master thesis is to analyse economic migration of Ukrainians together with their position on the labour market and results compare with same research done on Poles in United Kingdom. After this analysis Comparison is focusing on different features of migration and examine factors that are affecting motivation to migrate. For research I used statistical data from 1994 to 2017 and different …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedúci: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Marek Loužek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75547