Martina Kučerová

Disertační práce

Význam těkavých mastných kyselin (TMK) v biologických procesech.

The Importance of Volatile Acids (VFAs) in Biological Processes.
Anotace:
Disertační práce řeší problematiku výskytu těkavých mastných kyselin (TMK) v biologických procesech. Ve spolupráci s doc. Ing. Danielou Plachou, Ph.D. (Centrum nanotechnologií, Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie) byla vyvinuta metodika stanovení TMK plynovou chromatografií s plamenovým ionizačním detektorem (GC/FID) v různých organických matricích. Metoda byla v …více
Abstract:
The dissertation thesis is focused on issue of volatile fatty acids (VFAs) in biological processes. In collaboration with doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. (Nanotechnology Centre, Centre for energy units using non-traditional sources of energy) an analytical procedure based on gas chromatography with flame ionisation detector (GC/FID) has been developed for the determination of volatile fatty acids in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Radmila Kučerová, Barbara Tora, Juraj Ladomerský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava