Kateřina TUREČKOVÁ

Bakalářská práce

Zvýšení produkce metanu v anaerobni digesci předúpravou biomasy houbami

Increase of methane production in anaerobic digestion by pre-treatment of biomass with fungi
Anotace:
Předúprava je velmi důležitým krokem při přeměně lignocelulózové biomasy na bioplyn v bioplynových stanicích, ale také může zvýšit obsah metanu v bioplynu. Bioplyn se dá využít na výrobu elektřiny, tepla nebo jako palivo. Předúprava může být fyzikální, chemická, fyzikálně-chemická nebo biologická. Mnoho výhod má však předúprava biologická, konkrétněji pomocí ligninolytických hub, především hub bílé …více
Abstract:
Pretreatment is a very important step in converting lignocellulosic biomass to biogas in biogas plants, but it can also increase the methane content of biogas. Biogas can be used to produce elektricity, heat or as a fuel. The pretreatment may be physical, chemical, physicochemical or biological. However, there are many advantages to biological pretreatment, more specifically by means of ligninolytic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREČKOVÁ, Kateřina. Zvýšení produkce metanu v anaerobni digesci předúpravou biomasy houbami. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta