Filip Waldhans

Bachelor's thesis

Non-standard English morphological and syntactical features in the song lyrics of rap music

Non-Standard English Morphological and Syntactic Features in The Song Lyrics of Hip Hop Music
Abstract:
This paper is focused on the use of multiple negation in English. In the theoretical part, there is first introduced the background of African American Vernacular English, then the paper focuses on the Standard and non-Standard variant of the language and the last part of theoretical part focuses on the negation as such. The practical part focuses on the occurrence of multiple negation in the song …viac
Abstract:
Tato práce se věnuje závodům použití a principům negace v anglickém jazyce. V teoretické části je nejprve představena Afroamerická angličtina. Poté se práce zaměřuje na rozdíl mezi standardní a nestandarní Angličtinou a poslední část teorie se zabývá negací a jejími typy. V této části je vysvětlen rozdíl mezi negativním konkordem a dvojitým záporem. Praktická část se zaměřuje na frekvenci užití tohoto …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. Marek Vít

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Waldhans, Filip. Non-standard English morphological and syntactical features in the song lyrics of rap music. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická