Filip Waldhans

Bachelor's thesis

Non-standard English morphological and syntactical features in the song lyrics of rap music

Non-Standard English Morphological and Syntactic Features in The Song Lyrics of Hip Hop Music
Abstract:
This paper is focused on the use of multiple negation in English. In the theoretical part, there is first introduced the background of African American Vernacular English, then the paper focuses on the Standard and non-Standard variant of the language and the last part of theoretical part focuses on the negation as such. The practical part focuses on the occurrence of multiple negation in the song …more
Abstract:
Tato práce se věnuje závodům použití a principům negace v anglickém jazyce. V teoretické části je nejprve představena Afroamerická angličtina. Poté se práce zaměřuje na rozdíl mezi standardní a nestandarní Angličtinou a poslední část teorie se zabývá negací a jejími typy. V této části je vysvětlen rozdíl mezi negativním konkordem a dvojitým záporem. Praktická část se zaměřuje na frekvenci užití tohoto …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Marek Vít

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Waldhans, Filip. Non-standard English morphological and syntactical features in the song lyrics of rap music. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická