Bc. Nikola Venzhöferová

Diplomová práce

Firemní identita, image, kultura

Corporate Identity, Image, Culture
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat identitu, image a kulturu podniku Ryor, a. s., která je tradiční českou firmou zabývající se výrobou přírodní pečující kosmetiky. První část práce zahrnuje teoretické poznatky z odborné literatury. Jejím cílem je získat podklady pro zpracování praktické části. Vysvětluje základní pojmy týkající se firemní image ve vztahu s firemní identitou a jejích prvků. …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the identity, image and culture of the Ryor Company, a. s., which is a traditional Czech company engaged in the production of natural caring cosmetics. The first part of this thesis includes theoretical findings from the literature. Its aim is to obtain material for the practical part. It explains basic terms relating to the corporate image in relation to the corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Venzhöferová, Nikola. Firemní identita, image, kultura. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika