Bc. Michaela Musilová

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u funkčních poruch v orofaciální oblasti

Physiotherapy in functional disorders of the orofacial area
Abstract:
Tématem bakalářské práce je fyzioterapie u funkčních poruch v orofaciální oblasti. Cílem práce je popis dané problematiky a sestavení vhodného fyzioterapeutického plánu. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, druhá praktická. V teoretické části je shrnuta anatomie a fyziologie orofaciální oblasti, dále je zde popsána etiologie obtíží v tomto místě a možnosti fyzioterapeuta. Praktická …more
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the topic of physiotherapy in functional disorders of the orofacial area. The aim of this thesis is to describe the issue and to suggest a suitable physiotherapeutic plan. The work is divided in theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the anatomy and physiology of the orofacial area, and also describes the etiology of the local problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií