Bc. Michaela Musilová

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u funkčních poruch v orofaciální oblasti

Physiotherapy in functional disorders of the orofacial area
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je fyzioterapie u funkčních poruch v orofaciální oblasti. Cílem práce je popis dané problematiky a sestavení vhodného fyzioterapeutického plánu. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, druhá praktická. V teoretické části je shrnuta anatomie a fyziologie orofaciální oblasti, dále je zde popsána etiologie obtíží v tomto místě a možnosti fyzioterapeuta. Praktická …viac
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the topic of physiotherapy in functional disorders of the orofacial area. The aim of this thesis is to describe the issue and to suggest a suitable physiotherapeutic plan. The work is divided in theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the anatomy and physiology of the orofacial area, and also describes the etiology of the local problems …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií