Bc. Božena Bára Kozelková

Bachelor's thesis

Způsoby zvládání krizových a jiných obtížných situací zdravotnických pracovníků hospice

The ways of coping in crisis and other demanding situations of hospice staff
Abstract:
Bakalářská práce Způsoby zvládání obtížných a krizových situací u středního zdravotnického personálu v lůžkovém hospici. Práce se zabývá charakteristikou obtížných situací a způsoby jejich zvládání u zdravotnických pracovníků poskytujících paliativní péči v lůžkových hospicích. Je zaměřena na identifikaci situací, které pracovníci, sestry a ošetřovatelé, vnímají jako obtížné, a na strategie, které …more
Abstract:
Bachelor thesis Ways of coping with difficult and crisis situations at the nurses and care-givers in the hospice. The work deals with the characteristics of difficult situations and ways of coping with health professionals providing palliative care in the hospice. It focuses on identifying situations what are perceived as difficult by the workers, nurses and care-givers, , and the strategies they use …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií