Bc. Martina Haurišková

Master's thesis

Financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Financing of the renewable energy resources projects
Abstract:
The thesis deals with the possible ways of financing the projects of renewable energy sources and at the same time describes the legislation environment for the Slovak Republic which is one of the crucial aspects for an investor in his decision making. Based on the sensitivity analysis, the investment and the economic efficiency of a specific renewable energy project is assessed. The analysis points …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá možnými spôsobmi financovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zároveň opisuje legislatívne prostredie v Slovenskej republike, ktoré je z pohľadu investora jedným z kľúčových aspektov pri jeho rozhodovaniach. Na základe citlivostnej analýzy je posudzovaná investičná náročnosť a ekonomická efektívnosť konkrétneho projektu OZE. Analýza poukazuje na významnosť …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Ľuboš Holka, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK