Martin Šťastný

Master's thesis

Metoda výběru koncepce on-premise IT infrastruktury

Selection method of on-premise IT infrastructure conception
Anotácia:
Zaměřením této práce je tvorba metody pro výběr koncepce on-premise IT infrastruktury. Práce je rozdělena celkem do šesti kapitol, z nichž první se věnuje stručnému úvodu do problematiky a vymezuje cíle práce. Druhá kapitola se zaměřuje na aktuální stav problematiky, jejíž součástí je rešerše podobných prací a také vymezení používaných pojmů. Třetí kapitola se zevrubně věnuje popisu jednotlivých koncepcí …viac
Abstract:
The focus of this work is to create a method for the selection of the concept of on-premise IT infrastructure. The document is divided into six chapters, where the first is dedicated to brief introduction and definition of objectives of the work. The second chapter focuses on current state of the problem, which includes research of similar works and definitions of used terms. The third chapter is devoted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedúci: Libor Gála
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53081