Jan ŘADA

Master's thesis

Segmentace zákazníků firmy Hervis sport a móda, s. r. o.

The segmentation of customers of Hervis sport and fashion, Ltd.
Abstract:
Práce řešila problematiku firmy Hervis sport a móda, s. r. o. a jejích zákazníků. Cílem práce bylo identifikovat zákaznické segmenty firmy Hervis sport a móda, s. r. o. pomocí shlukové analýzy provedené na základě marketingového šetření a následně navrhnout změny nabídky a marketingové komunikace pro jednotlivé segmenty. Klasifikační metody, mezi něž patří mimo jiné shluková analýza či rozhodovací …more
Abstract:
The work is concerned about the problem of company Hervis sport and fashion, Ltd. and its customers. The goal of the thesis was to identify customer segments of Hervis sport and fashion, Ltd. using cluster analysis based on marketing research and then propose changes of supply and marketing communication for individual segments. Classification methods like cluster analysis or decision trees, have revealed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘADA, Jan. Segmentace zákazníků firmy Hervis sport a móda, s. r. o.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická