Ing. Martin Sedláček

Bakalářská práce

Systém CRM v segmentu MSP

CRM system in segment MSP
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá systémem Customer relationship management (CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) ve střední firmě Průmyslové montáže s.r.o. První část je teoretická a jsou v ní podrobně rozebrány metody, které jsou nezbytné pro zpracování druhé části práce. V praktické části je nejdříve představena firma Průmyslové montáže s.r.o, dále je důkladně analyzována. Poté je zde popsán návrh implementace …více
Abstract:
This Bachelor's thesis is focused on customer relationship management (CRM) in middle company Průmyslové montáže s.r.o. First part is theoretical and there are described methods in detail required for second part. In the begging of practical part Průmyslové montáže s.r.o. are introduced, then they are analysed in detail. After that there is a proposal of implementation of a system K2 described, which …více
 

Klíčová slova

CRM K2 analýza systém analysed
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. René Kolek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem