Bc. Veronika Zapletalová

Bakalářská práce

Plazmidy antibiotické rezistence - stabilita a biologická zátěž

Antibiotic resistance plasmids - stability and biological costs
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje mobilním genetickým elementům, převážně plazminům, schopným kódovat si a přijímat geny pro antibiotickou rezistenci. K jejich šíření dochází horizontálním genovým přenosem. Pro samotné udržování v buňkách si vytvořily několik systémů segregační stability, které zajišťují co nejmenší pravděpodobnost ztráty plazmidu při dělení. Dále si kódují různé systémy pro snížení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with mobile genetic elements, especially plasmids, which are able to code and accept genes for antibiotic resistence. Plasmids spread via horizontal gene transfer. They created several stability segregational systems for maintaining in cells, which ensures the lowest probability of loosing them after. Furthemore, plasmids are coding different systems for decrease its own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie