Ing. Nikola Chobotová

Bakalářská práce

Hospodaření a financování příspěvkové organizace. Případová studie konkrétní ZŠ

Budgetary organization economy: Case study of selected the basic school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hospodařením a financováním příspěvkových organizací. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizován neziskový sektor, potom je práce zaměřena na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. V praktické části na příkladu ZŠ je provedena analýza hospodaření a financování, tato část poukazuje na problémy, které v praxi škola …více
Abstract:
This thesis deals with the economy and financing of budgetary organizations. It is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, nonprofit sector is being described and characterized. Special attention is paid on budgetary organizations established by local governments. The second part is represented by the case study of selected educational institution (basic school). Analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa