Bc. Ondřej Hrdlička

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti (kriminalita mládeže) a sociální marketing

Pathological phenomena in society (Juvenile deliquency) and social marketing
Abstract:
V diplomové práci se zaměřuji na problematiku sociálně patologických jevů v současné společnosti, zejména na kriminalitu mládeže a sociální marketing. Cílem práce je prokázat pokles kriminality mládeže v období roku 2008 až 2014. Předmětem teoretické části je oblast patologických jevů. Dochází zde k vymezení tohoto pojmu a následně poukazuje na patologické jevy v současné společnosti a zákonná opatření …more
Abstract:
The thesis was conceived with the main focus on socio-pathological phenomena in the current society, and a social marketing. In this case, the point of departure is the criminality of the youth. The aim of the thesis is to show the decline of the criminality of the youth between 2008 and 2014. The subject of the theoretical part is the pathological phenomena. It distinguishes this notion and points …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication