Theses 

Patologické jevy ve společnosti (kriminalita mládeže) a sociální marketing – Bc. Ondřej Hrdlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Ondřej Hrdlička

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti (kriminalita mládeže) a sociální marketing

Pathological phenomena in society (Juvenile deliquency) and social marketing

Anotace: V diplomové práci se zaměřuji na problematiku sociálně patologických jevů v současné společnosti, zejména na kriminalitu mládeže a sociální marketing. Cílem práce je prokázat pokles kriminality mládeže v období roku 2008 až 2014. Předmětem teoretické části je oblast patologických jevů. Dochází zde k vymezení tohoto pojmu a následně poukazuje na patologické jevy v současné společnosti a zákonná opatření. Další oblastí teoretické části je kriminalita mládeže zahrnující základní pojmy, faktory ovlivňující vznik a vývoj kriminality a také preventivní opatření. Praktická část je zaměřena na analýzu statistických údajů v oblasti kriminality mládeže v letech 2008 až 2014 a následný výzkum v podobě dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zjistit, jak tuto problematiku respondenti vnímají a zároveň prokázat negativný dopad a výrazný vliv rodinného prostředí pro rozvoj kriminality mládeže. Následně předložím návrhy doporučení, jak řešit tento problém naší společnosti.

Abstract: The thesis was conceived with the main focus on socio-pathological phenomena in the current society, and a social marketing. In this case, the point of departure is the criminality of the youth. The aim of the thesis is to show the decline of the criminality of the youth between 2008 and 2014. The subject of the theoretical part is the pathological phenomena. It distinguishes this notion and points out this problem in the current society and subsequently some statutory measures are proposed. Another area of the theoretical part deals with the criminality of the youth. It includes basic facts, factors influencing the cause and evolution of the criminality, and also the prevention. The practical part then analyses statistical data of criminality among the youth in the period from 2008 to 2014 and a research in the form of a questionnaire follows. The aim of the research is to distinguish the opinions of the respondents and to show the negative impact and the strong influence of a family on the criminal behavior of young individuals. Based on the final findings, I then present suggestions how to help to solve this problem in our society.

Klíčová slova: Kriminalita, mládež, prevence, rodina, marketing Criminality, youth, prevention, family, marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz