Mgr. Kamil BANDŽAK

Master's thesis

Základní lidská práva v EU

Fundamantal Rights in EU
Abstract:
Tato práce se zabývá základními lidskými právy v Evropské unii. Vymezuje pojem a klasifikaci těchto práv. Vychází z historického exkurzu do problematiky vývoje lidských práv, jehož výsledky odráží v další části práce, kde se hovoří o ochraně lidských práv v rámci Evropské unie. Hovoří o porušování lidských práv a svobod, o sankcích, uvádí příklady judikátů Soudního dvoru Evropské unie a Evropského …more
Abstract:
This Diploma Thesis considers fundamental human rights in the European Union, it provides their definition and classification. A gradual discussion of their problematics contains key historical milestones which depict the progress of the human rights with time. The results are reflected in the next part of the thesis which describes their protection in the European Union. Furthermore, it discusses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Křivka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANDŽAK, Kamil. Základní lidská práva v EU. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/