Bc. Eva PASZOVÁ

Master's thesis

Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiace

Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Teoretická část práce se zaměřuje na sluneční záření a vliv atmosféry na toto záření, na látky znečišťující ovzduší a je uvedena charakteristika města Ostravy. Experimentální část se zabývá analýzou spektrálních složek dopadajícího slunečního záření a znečištění ovzduší na dvou …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the impact of atmospheric pollutants on the spectral composition of incident solar radiation. The theoretical part of the thesis is focused on solar radiation and the influence of the atmosphere on the radiation. Further, substances polluting the atmosphere and also the city of Ostrava are described. The experimental part deals with the analysis of spectral …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2018
  • Vedúci: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASZOVÁ, Eva. Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiace. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Physics / Biophysics