Bc. Eva PASZOVÁ

Master's thesis

Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiace

Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Teoretická část práce se zaměřuje na sluneční záření a vliv atmosféry na toto záření, na látky znečišťující ovzduší a je uvedena charakteristika města Ostravy. Experimentální část se zabývá analýzou spektrálních složek dopadajícího slunečního záření a znečištění ovzduší na dvou …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the impact of atmospheric pollutants on the spectral composition of incident solar radiation. The theoretical part of the thesis is focused on solar radiation and the influence of the atmosphere on the radiation. Further, substances polluting the atmosphere and also the city of Ostrava are described. The experimental part deals with the analysis of spectral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2018
  • Supervisor: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PASZOVÁ, Eva. Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiace. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Physics / Biophysics