Bc. Juraj Mitro

Bakalářská práce

L improvisation théatrale dans l enseignement de francais est-elle possible?

The theatre improvisation in teaching of French is it possible?
Abstract:
Bachelor’s thesis named L’improvisation théâtrale dans l’enseignement de français est-elle possible ? concerns the possibilities of application of theatre improvisation in foreign language teaching, French especially. This work is based on the supposition that this topic is unexplored so far and sets a goal to bring new, mainly practical knowledge into the didactics of foreign languages. The work begins …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom L’improvisation théâtrale dans l’enseignement de français est-elle possible ? sa zaoberá možnosťami využitia divadelnej improvizácie vo výuke cudzích jazykov, najmä francúzštiny. Práca vychádza z predpokladu, že táto téma je zatiaľ nepreskúmaná a kladie si za cieľ priniesť nové, predovšetkým praktické poznatky do didaktiky cudzích jazykov. Na základe dostupnej literatúry o …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Miroslava Novotná
  • Oponent: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta