Bc. Petra Janků

Diplomová práce

Komparace vzdělávacího systému ve Francii a ČR se zaměřením na geografické vzdělávání

The comparison of the educational system in France and Czech republic focused on geografical education
Anotace:
Diplomová práce srovnává výuku zeměpisu ve Francii a v České republice. V práci jsou proti sobě postaveny dva rozdílné přístupy k tvorbě geografického kurikula. V obou vzdělávacích programech jsou formulovány očekávané výstupy neboli osvojené dovednosti žáka po ukončení školní docházky. V práci jsou především srovnávány výše uvedené očekávané výstupy a jsou představeny základní styčné a rozdílné body …více
Abstract:
This thesis compares the teaching of Geography in France and the Czech Republic. Two different approaches are presented to create geographical curriculum. In both educational programmes expected outputs or acquired skills of a pupil after completing compulsory education are formulated. The above mentioned outputs are also compared; basic and different points in the teaching of Geography in both countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta