Bc. Michaela Kratochvilová

Master's thesis

Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb

Customer Relationship Management (CRM) in Real Estate Services
Abstract:
Předmětem diplomové práce ,,Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb“ je zmapování stavu současné situace týkající se řízení vztahu se zákazníky (CRM) v realitních kancelářích na území České republiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která se zaměřuje zejména na koncept CRM, řízení služeb a na oblast realitních služeb. …more
Abstract:
The subject of the thesis "Customer Relationship Management in Real Estate Services" is the mapping of the current situation regarding CRM in real estate offices in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with literary research, which focuses mainly on CRM concept, services management and real estate services. The second part of the thesis includes graphic and textual evaluation of data …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta