Bc. Tomáš Nováček

Master's thesis

Studium struktury a biofyzikálních vlastností proteinu, který se účastní procesingu pre-mRNA

Structural and biophysical studies of the protein involved in the 3’ processing of pre-mRNA
Anotácia:
Celý tento projekt se zabývá terminací transkripce. Hlavní cíl tohoto projektu je určit 3D strukturu CTD interagující domény (CTD) proteinu Pcf11 v komplexu s Nrd1 interagujícím motivem (NIM) proteinu Trf4 s využitím Nukleární Magnetické Resonance (NMR) a softwaru na výpočet struktury. Souběžná měření Fluorescenční Anisotropie (FA) s bodovými mutanty obou proteinů posloužila k odhalení nebo potvrzení …viac
Abstract:
The whole project is concerned with transcription termination. The prime goal was to determine the 3D structure of Pcf11p's CTD interaction domain (CID) in a complex with Trf4p's Nrd1 interaction motif (NIM) by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and structure calculation software. Simultaneous Fluorescence Anisotropy (FA) experiments of point mutants of both binding partners enabled us to show or prove …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Karel Kubíček, PhD.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Physics / Biophysics