Bc. Michaela Rokytová

Master's thesis

Mediální svět a reklama – žáci základních škol – výtvarná výchova

Media world and advertising - primary school pupils - art
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na mediální svět kolem nás. Zabývá se reklamou a tím, jak lze téma reklamy prezentovat ve výtvarné výchově a vhodně jej představit žákům základních škol. Diplomová práce zprostředkovává co neucelenější pohled na reklamu, její původ, historii, psychologii, legislativu a typologii jednotlivých reklam. Dále v diplomové práci propojuji svět umění se světem reklamy. Uvádím příklady …more
Abstract:
The thesis will focus on the media world around us, exploring advertising and the way it can be expressed through an art education to introduce and interest primary school children. In this thesis I analyse thoroughly the advertisement - origin, history, psychology, legislation and typology of each individual advertisement. Additionally, I will explore the connection between the world of art and advertising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta