Mgr. Juraj Kuliška

Bakalářská práce

Riadiaci modul technologického procesu

Control module of the technological process
Abstract:
This thesis is devoted to analysis of automatization tools, which are used to control machines that need precise time synchronization - for example machines in batch production. It describes products of company B&R GmbH - about their developement tool - Automation Studio and its posibilities. However it also describes hardware components - PLC (Programmable Logical Controller) input/output …více
Abstract:
Táto práca sa venuje analýze možností automatizačných nástrojov, ktoré sa využívajú na riadenie strojov vyžadujúcich presnú časovú synchronizáciu – napríklad stroje na sériových výrobných linkách. Konkrétne sa pojednáva o produktoch firmy B&R GMbH – ich vývojovom prostredí Automation Studio a jeho možnostiach, ale aj o hardvérových súčiastkach, ktorými sú PLC (Programmable logical controller …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky