Bc. Filip Ščotka

Master's thesis

Péče o zákazníky s využitím nástrojů Web 2.0

The use of Web 2.0 technology for customer support
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0“ je deskripce a analýza zákaznické péče probíhající prostřednictvím webu 2.0. První část je zaměřena na teoreticko-praktické vymezení prostředí webu 2.0 a sociálních sítí s přiblížením dopadů na proměňující se preference a postavení zákazníků. Druhá část shrnuje poznatky o web 2.0 zákaznické péči, jak v dimenzi podoby komunikace …more
Abstract:
This thesis on The use of Web 2.0 technology for customer support deals with a description and analysis of customer care by means of Web 2.0. The first part focuses on the theoretical and practical definition of Web 2.0 and social networks, and their impacts on the changing customers’ preferences and status. The second part summarizes the findings of customers services through Web 2.0 both in the form …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta