Bc. Filip Ščotka

Diplomová práce

Péče o zákazníky s využitím nástrojů Web 2.0

The use of Web 2.0 technology for customer support
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0“ je deskripce a analýza zákaznické péče probíhající prostřednictvím webu 2.0. První část je zaměřena na teoreticko-praktické vymezení prostředí webu 2.0 a sociálních sítí s přiblížením dopadů na proměňující se preference a postavení zákazníků. Druhá část shrnuje poznatky o web 2.0 zákaznické péči, jak v dimenzi podoby komunikace …více
Abstract:
This thesis on The use of Web 2.0 technology for customer support deals with a description and analysis of customer care by means of Web 2.0. The first part focuses on the theoretical and practical definition of Web 2.0 and social networks, and their impacts on the changing customers’ preferences and status. The second part summarizes the findings of customers services through Web 2.0 both in the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management