Bc. Martin MOJŽÍŠEK

Master's thesis

Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

Position of mass media in a democratic society and their influence on enlightenment
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na vymezení určitých základních pojmů, funkcí a vztahů z oblasti masmédií, zabývá se jejich postavením, úlohou a vlivem, jež mají v demokratické společnosti, a v neposlední řadě se zaměřuje na roli, kterou masmédia sehrávají v procesu výchovy a vzdělávání.
Abstract:
This work is focused on definitions of basic terms, functions and relations from the field of mass media, it deals with their position, role and influence which they have in a democratic society, and it is also concentrated on the role which mass media play in the process of enlightenment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2008
Identifier: 1016241

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2009

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOJŽÍŠEK, Martin. Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 11. 2028

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.