Lenka Švarcová

Bakalářská práce

Vážně míněný nesouhlas v kontextu pobytu v různých typech sociálních služeb

Serious objection in the context of staying in different types of social services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vážně míněného nesouhlasu a souvisejícími pojmy. Cílem práce je zjistit informace o výskytu problematiky, strukturu klientů s omezenou svéprávností v pobytových zařízeních v kontextu vážně míněného nesouhlasu, zjistit průběh práce opatrovníka s klientem z pohledu oslovených respondentů, identifikovat výskyt a strategie řešení problematiky vážně míněného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of serious disagreements and related topics. The aim of the thesis is to find information about the occurrence of the problem, the structure of clients with limited legal competence in residential facilities in the context of seriously disagreeable discourse, to identify the course of the guardian's work with the client from the point of view of the respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11085

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
 • Vedoucí: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 • Oponent: David Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y3f3yk y3f3yk/4
28. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
28. 5. 2019
Kohout, J.
29. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.