Bc. Michaela Rotreklová

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních kompetencí u dítěte se souběžným postižením více vadami předškolního věku v běžné mateřské škole

Development of communication competencies concomitantly affected by multiple defects child of pre-school age in the common kindergarten
Anotace:
Komunikace je velmi důležitou součástí běžného života. Mnohdy si lidé neuvědomují, že je to snadno dostupný prostředek pro dorozumívání se světem. Jsou však lidé, kteří mají z různých důvodů takové komunikační bariéry, že pro ně není vždy jednoduché se s okolím dorozumět. Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačních kompetencí u dítěte se souběžným postižením více vadami předškolního věku …více
Abstract:
Communication is an extremely significant part of an everyday life. Very often people do not realize that it is an easily accessible way how to understand the world. Unfortunately, for various reasons some people cannot always easily communicate with the world around them due to barriers to communication. This Bachelor's thesis deals with development of communication competencies in children with multiple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta