Bc. Michal Šišák

Master's thesis

Mé tělo - můj chrám

My body - My temple
Anotácia:
Diplomová práce „Mé tělo - můj chrám“ se zabývá tématem lidského těla. Popisuje, jakým způsobem jej vnímáme a co pro nás znamená. Věnuje se problematice kultu těla a následkům, které tento fenomén s sebou přináší. Také analyzuje zkušenost informantů, kteří se rozhodli formovat své tělo a zaměřili se na fitness. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je strukturována …viac
Abstract:
The diploma thesis „My body - My temple“ is focusing on the subject of human body. It describes how we perceive it and what it means to us. It studies the issue of the cult of the body and the consequences, which this phenomenon brings with it. It also analyzes the experience of the informants, who have decided to form their own bodies with the help of fitness. The diploma thesis is divided into theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta