Bc. Barbora Zobačová

Diplomová práce

Polymorfní kvadruplex formující segment DNA v promotoru c-Kit onkogenu

Polymorphic quadruplex forming segment in promoter region of the c-Kit oncogene
Anotace:
Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá strukturním polymorfismem, sekvence c-kit1 z promotorové oblasti lidského protoonkogenu c-kit. Cílem této části bylo ustanovit vztah mezi aktivitou promotorové oblasti protoonkogenu c-kit a jejích strukturních vlastností. Byla využita hypotéza, že přirozeně se vyskytující mutace v průběhu velmi krátkého evolučního času jsou funkčně …více
Abstract:
This thesis consists of two parts. The first part addresses structural polymophism of c-kit1 sequence from promoter region of human protooncogene c-kit. The aim of this part is to determine relationship between activity of promoter region of protooncogene c-kit and its structural features. We initially assumed, that naturally occuring mutations within ultrashort evolution time are functionally neutral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika