Bc. Dalibor Suk

Diplomová práce

Multikulturní výchova: teoretická východiska a projektový den

Multucultural Education: Theoretical Foundations and Project Day
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou realizace projektového vyučování, které je zaměřené na průřezové téma: multikulturní výchova. V práci je popsána kurikulární reforma a její vliv na současné školství. Právě kurikulární reforma umožnila větší prostor pro integraci alternativních stylů a metod vyučování. Mezi tyto metody patří projektové vyučování, které je v práci podrobně popsáno. Důležitou součástí …více
Abstract:
The diploma thesis was concered with the issue of implementation of project education focusing on the topic multicultural education. There is described curricular reform and its impact on contemporary education. It is this curricular reform, which enabled greater space for integration of alternative styles and methods of teaching. Project education, which is described in detail in this thesis, belongs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suk, Dalibor. Multikulturní výchova: teoretická východiska a projektový den. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN