Bc. Klára HORÁKOVÁ

Master's thesis

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents
Abstract:
This master thesis concentrates on the genre analysis of two text types from the medical profession medical reviews and patient information leaflets. One type of texts is intended for health professionals and another type of texts is intended for non-expert audience, i.e. patients. The texts deal with medical issues such as breastfeeding and infertility treatment. After outlining the theory of genre …more
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na žánrovou analýzu dvou typů textů z lékařské profese - tzv. "medical reviews" a informační letáky pro rodiče, z nichž jedna skupina je určena lékařským odborníkům, zatímco druhá skupina představuje neodpobrné publikum, tedy pacienty. Jedná se zejména o texty týkající se kojení a léčby neplodnosti. Po popsání teorie žánrové analýzy, zvážení obou vybraných lékařských …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORÁKOVÁ, Klára. How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta