Petra POKLADNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Činohra Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 2006-2010

Drama of Josef Kajetán Tyl´s Theatre in Pilsen from 2006 to 2010
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem plzeňského divadelnictví od jeho počátku po současnost, repertoárem a souborem činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Těžištěm práce je rozbor jednotlivých divadelních titulů z let 2006 - 2010.
Abstract:
My thesis is about the development of theaters in Pilsen from it´s beginning till the present, the drama repertory and the drama ensemble of the Josef Kajetán Tyl´s Theatre in Pilsen. The focus of my thesis is an analysis of individual plays in years 2006 - 2010.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2011
Identifikátor: 41315

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKLADNÍKOVÁ, Petra. Činohra Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 2006-2010. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 02. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání