Mgr. Ondřej Šimko

Bachelor's thesis

Výživa starších žáků HC Kometa Brno

Nutrition of older children players in HC Kometa Brno
Abstract:
Tato bakalářská práce je shrnutím dosavadních poznatků o sportovní výživě, pohybových aktivitách dětí a metabolismu při pohybové činnosti a jejich následné aplikování ve sportovní praxi. První část je souhrn všech informací o daném tématu a druhá část je praktická, v níž zjišťujeme výživové zvyklosti starších žáků HC Kometa Brno a její slučitelnost se zásadami sportovní výživy.
Abstract:
The thesis compiles the acquired knowledge about sports nutrition, physical activity of children and changes of metabolism while exercising and its consequent application in practice. The first part is a summary of the available information on the given topic and the second part is a practical assessment of dietary habits of older school children HC Kometa Brno and their mergeability with the principles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport