Bc. Jan RUDOLF

Diplomová práce

Zjišťování efektivity výuky first responderů ZZS KHK

Determining the effectiveness of emergency medical service KHK first responders education.
Anotace:
Diplomová práce "Zjišťování efektivity výuky first responderů ZZS KHK pojednává o vlivu výuky, při poskytování zdravotnické péče. Tito vyškolení laici byli nasazeni na předem velmi úzce profilovanou skupinu případů náhlého postižení zdraví, mimonemocniční zástavy oběhu. Cílem práce je zjištění dopadu přítomnosti vyškoleného laika u náhlé zástavy oběhu. Toto je hodnoceno pomocí retrospektivní analýzy …více
Abstract:
Diploma thesis "Determining the effectiveness of emergency medical service KHK first responders education." deals with the impact of teaching in providing health care. These trained lay rescuers were deployed in a very narrow pre-profiled group of cases of sudden health impairment, out-of-hospital cardiac arrest. The aim of this work is to determine the impact of the presence of a trained lay rescuer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Kristína Tománková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUDOLF, Jan. Zjišťování efektivity výuky first responderů ZZS KHK. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy